Förarlösa bilar ska testas på autobahn

Förhoppningen är att dessa självstyrda bilar ska resultera i att redan befintlig infrastruktur kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt, skriver NBC.

Tysklands transportminister, Alexander Dobrindt (CSU), hoppas att initiativet ska leda till att landets egna tillverkare ska kunna konkurrera med de internationella.

Volvo planerar försök 2017

På försökssträckan på autobahn A9 ska man utrusta området så att det går att kommunicera både mellan vägen och bilarna, och mellan de olika bilarna.

2017 planerar Volvo att testa 100 autonoma bilar i Göteborgsområdet.

De svenska testerna innefattar cirka 50 kilometer väg och ska innehålla olika trafiksituationer som flerfilig trafik och långa köer.

Lämna ett svar