Vad betyder EGR i bilar ?

Även i den gröna nya millenniet , nästan alla bilar använder förbränningsmotorer , som förbränna bränsle och syre i sina brännkammare att producera energi för att driva bilar . EGR , eller avgasåterföring , minskar vissa utsläpp i bilar . Definition

EGR är en teknik som används för att reducera NOx , eller kväveoxider , utsläppen i bilar . Kväveoxidutsläppen frigör partiklar som håller kvar värme i atmosfären . Kväveoxider bildas när en blandning av syre och kväve utsätts för höga temperaturer .
Process

EGR en partiell mängd av avgaserna från motorn tillbaka och skickar tillbaka in i motorns cylindrar med hjälp av en EGR-ventil . EGR-ventilen omfördelar avgaser tillbaka in i förbränningskamrarna via insugningsröret luftströmmen . Avgasen kommer in igen i kammaren och förskjuter , eller skjuter ut , en del av det brännbara material som finns i cylindern. Detta minskar den värme som produceras genom förbränning .
Resultat

Kväveoxid bildar snabbare vid höga temperaturer . Genom att minska dessa temperaturer via EGR -processen , är den mängd kväve som produceras oxid minskat , och därmed sänka de resulterande utsläppen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127718.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.