Headlight reläomkopplare Problem

Headlight reläer växlar avser elektriska komponenter som avbryter en ström mellan ledarna via en elektromagnet för att styra strålkastaren aktivering , avaktivering och ljusstyrka . Strålkastare reläomkopplare kan drabbas av problem för ett antal skäl , men kan ofta upptäckas och lösas. Bad Connection

En strålkastare relä kan genom en lös eller felaktig elektrisk anslutning till spolen , vilket alstrar ett magnetfält när spänning appliceras . Föraren bör kontrollera kabelanslutning och dra åt den om löst , eller byt ut den om korroderade eller skadade på annat sätt .
Bad Coil

Överdriven nuvarande förhållanden kan orsaka solenoidspolen att bränna ut , vilket ofta resulterar i förlust av strålkastare funktion . Föraren ska byt ut strålkastare relä för att återställa korrekt strålkastare drift .
Bad Switch

växlar som används i strålkastaren reläet fungerar via en krets för att styra de parkeringsljus , driver en annan ström för att driva lampor och tredje helljusen . En eller flera switchar i uppsättningen kan misslyckas på grund av korrosion , överström eller exponering för fuktig miljö , vilket resulterar i total förlust av strålkastare funktion eller oförmåga att växla mellan balk ljusstyrka . Operatören ska inspektera växlar efter tecken på skador eller slitage och byt ut dem vid behov .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130859.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.