Vad skulle hända om jag hakade min EGR ?

EGR är avgasåterföring enhet i en viss bil . Denna ventil styr mängden kväveoxider ( NOx ) släpps i förbränningsprocessen , bidrar till att minska temperaturen på motorn . Stänga EGR

Stänga EGR " minskar volymen av förbränningsrummen . " Detta är nödvändigt vid hård acceleration för att framkalla de mest kraft från motorn . Addera EGR på tomgång

EGR också stängs av när bilen står stilla . Eftersom motorn är känslig för den virvlande blandningen av luft och bränsle , är EGR inte behövs för att pumpa avgaser ut ur motorn. Om det var aktiverat under denna tid , bilen skulle sannolikt stall .
Sätta på EGR

EGR är mest användbar när bilen är på en cruising gräns. Luften till bränslet ranson bör vara som " lean " som möjligt för att få den mest energi ur bilen . Under denna tid genererar bilen också mest värme , vilket gör det nödvändigt för EGR för att verka som ett kylmedium.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128735.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.