Vad gör ett dåligt ljud Throwout Bearing Gillar ?

Du trycka ner kopplingspedalen och höra ett högt slipning , skramlande , virvlande ljud . Du släck på kopplingspedalen , och bullret börjar försvinna . Detta sannolikt innebär en dålig throwout lager , vilket negativt kan påverka din funktion fordonskoppling . Funktion

throwout lagret är en integrerad del av kopplingens funktion . När du trycker ner kopplingspedalen gäller throwout lagertryck till svänghjul tryckplatta , dra bort den från kopplingslamellen i syfte att störa kraftflödet och frikoppla kopplingen .
Symtom < br >

Höga ljud är inte de enda symptom i samband med en dålig throwout bäring . När throwout lagret misslyckas helt , kan det göra kopplingen och skruva av kopplingsstyrenheten oket , vilket resulterar i möjlig koppling misslyckande . Byta throwout lagret så snart tongångar börjar släppa är integrerad att bevara livet på din kopplingssystem .
Byte

att ersätta en dålig throwout bäring , ta bort klämman församling från bollen pivot placerad i bell bostäder i svänghjulet . Avlägsna throwout lagret och tillbakadragande spaken . Sätt in den nya throwout lagret på plats och ersätta tillbakadragande spaken .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131371.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.