Chrysler Corporation Recall Information

The Chrysler Corporation upplevt påminner om flera av sina fordon under 2000-talet. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) utfärdade påminner beror en rad olika frågor som kan leda till förarens säkerhet. Vad som följer är information om några av de påminner liksom de åtgärder som vidtas för att avhjälpa problemen. 2005-2006 PT Cruiser

Dessa fordon återkallades på grund av ett problem med synlighet i sidan och bakifrån glas. På grund av ett fel med glaset monteras på den bakre fjärdedelen av fordonets kan glaset slungas iväg och slå ett annat fordon. Ägarna instruerades att återlämna fordonet till återförsäljaren för att få den bakre kvartalet glaset ersatt.
2003 PT Cruiser

Vissa modeller är utrustade med en manuell växellåda upplevt problem med kopplingsaggregatet. Ett stift i balanshjulsarrangemanget visade en tendens att lossna och fastna mellan svänghjulet och lamell, vilket skulle kunna resultera i att kopplingen inte frikoppla ordentligt. Ägarna informerades om att de skulle lämna tillbaka bilen till återförsäljaren för att få den drabbade svänghjul och kopplingsanordning utbytta delar. Dessa fordon
2005-2006 Pacifica

återkallades på grund av problem med automatisk växellåda. På grund av ett datorprogram fel, kan detta leda till att motorn stannar oväntat och kan resultera i en olycka. Fordonsägare instruerades att lämna tillbaka sina fordon till återförsäljaren så att de kunde programmera modulen drivlinan och byt bränsle-modulen. Återkallelsen tillämpas på bilar som tillverkats mellan den 1 augusti 2004, och den 30 september 2004.
2005 Pacifica

totalt 43.180 bilar återkallades på grund av ett problem med strålkastarna. Fordon som tillverkats med halogenstrålkastare upplevt problem med strålkastarna inte arbetar vid olika tillfällen och så småningom slutar att fungera. Fordonsägare ombads att lämna tillbaka dem till återförsäljaren för att få strålkastarsystemet inspekteras och repareras vid behov. Några av dessa modeller har upplevt ett problem med
2004 Pacifica

bensin leveranssystem. Specifikt kan röret som tillfört bränsle genom chassit har tillverkats felaktigt vilket kan resultera i ett bränsleläckage. Ägare var tillbaka sina fordon till återförsäljaren att ha en sekundär bränsleledning behålla klipp installerad.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124735.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.