Dumpventil Information

En turbo avser en gaskompressor som används för att komprimera luften på insugssida förbränningsmotor. The blow- off ventil är en del av trycket utlösningssystem används i många turboladdade motorer . Syfte

blow - off ventil förhindrar kompressor surge , eller en total förlust av kompression , vilket resulterar i minskad bränsleflödet till motorn . Blow - off ventiler möjliggör tryckluft för att ventilera ut i atmosfären , lindra effekterna av kompressor surge .
Funktion

blow - off ventil fäster insugningsröret bakom gasspjället via en vakuumslang . När gasspjället stängs , minskar grenrörstryck , vilket resulterar i en tryckskillnad som aktiverar avblåsning ventilens kolv . Extra tryck produceras av turboladdare sedan ventileras ut i atmosfären .


Nackdelar Om luftmassemätaren , eller sensor som reagerar på gas som strömmar genom sin kammare , ligger uppströms från blow - off ventil , kommer det inte dra av den ventilerade luften från mätningarna överlämnas till eCU ( motorstyrenheten ) gäller det nödvändiga intaget laddning . Detta resulterar i att motorn får kortfattat en bränsle - rik blandning som kan leda till motorstopp .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129302.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.