Vad är en POA Valve ?

Pilot manövrerade absoluta ventiler förhindrar förångare i konditionering bil luft enheter från frysning . General Motors utvecklat begäran ventiler på 1960-talet . Tryckreglering

En POA ventil är en typ av sug tryckreglerad ventil används för att upprätthålla en lägsta temperatur i enheter luftkonditionering genom att reglera mängden av sugning användas. Det gör detta genom att använda ett förseglat tryck element som kan bibehålla en jämn tryck oberoende av höjden på fordonet .
Funktion

ligger vid utloppet hos ett luftkonditioneringssystem utlopp gjorda för en bil, kontrollerar en POA ventil flödet av köldmedium i AC-enhet och därmed reglerar mängden kompressorns sug appliceras till förångaren . Detta förhindrar att förångaren fryser .
Nyare teknik

Nyare bilar använder en termostat i stället för en POA ventil . I nyare modeller , termostater cykeln kompressorn på och av för att förhindra frysning . Detta är till skillnad från äldre modeller där kompressorn går kontinuerligt .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129387.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.