Varför sätta en resistor i en tändkabeln ?

En tändstift avser en anordning för att antända bränsle - luftblandningen som används av ett fordons förbränningsmotor . Motstånd är placerade i tändkablarna för att styra elektroniska störningar . Spark Plug anatomi

Tändstift innehåller en isolerad elektrod fäst via en kabel till en tändspole , som utgör ett gnistgap i cylindern. Ett gnistgap består av två elektroder åtskilda av ett gap som är fylld med en gas som används för att aktivera en elektrisk gnista att flyta mellan ledarna . Addera Electric Resistance

gnistgapet sammanbrott spänning avser den minsta spänning belopp som behövs för isolatorn att leda elektricitet . När skillnaden i spänning passerar mellan ledarna överstiger gnistgapet s genombrottsspänning , genererar en gnista, som joniserar gasen i spalten och minskar elektriskt motstånd . Elektriska motstånd hänvisar till gapet förmåga att motstå eller motsätta sig , passage av elektrisk ström .
Radiofrekvensstörning


När gnistan antänder i gapet , en hög frekvens explosion av energi genererar , kallad radiofrekvens störningar , eller RFI . RFI kan resultera i elektroniska störningar med ett fordons radio samt annan elektronisk utrustning . Lägga motstånd , eller elektroniska komponenter som producerar spänning i proportion till den elektriska ström som flyter genom den , till tändkabeln hjälper till att minimera detta problem .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129244.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.