Så att ta isär en Universal Joint

En kardanknut förenar två rörliga delar såsom axlarna på en bil. Utformningen av fogen möjliggör kontrollerad rörelse av axlarna, som styr rörelsen hos hjulen. När en reparation eller underhåll utförs på en bil, är det en bra idé att byta universallederna. Detta håller din styrning och andra fordon-relaterade funktioner fungerar bra. Saker du behöver
Jack
stativ
hylsnycklar
Sharp Tool Review Vise
Visa fler instruktioner
1

lyfta din bil genom med hjälp av en domkraft så att du kan komma åt kardanknuten. Vila bilen på läktaren.
2

Lossa skruvarna på undersidan av kardanknuten med en hylsnyckel så att du kan lyfta ändfästen.
3

Flytta axeln som går genom leden genom att skjuta det åt sidan när du tar bort ändfästen.
4

Etch ett litet märke i vardera av de delar av leden med ett vasst verktyg. Dessa märken kommer att hjälpa dig att justera de delar när du sätter ihop skarven.
5

Dra oket av den gemensamma axeln i ett skruvstäd så att du kan ta bort låsringarna med tång. Ta leden från skruvstäd.
6

Fit en hylsnyckel på nedre lagerhuset och montera en annan skiftnyckel över den andra sidan av lagret.
7

Sätt skiftnyckel tillbaka i skruvstäd vid oket. Dra det tills lagret pressas ut.
8

Ta bort varje av de återstående lagren på samma sätt för att ta isär skarven.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128537.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.