2007 Corvette Vindruta Issues

Under 2007 erbjöd General Motors en coupé och en Z06 version av Corvette. Båda modellerna har eleganta design och imponerande specifikationer motor. Däremot har utformningen av fordonet orsakat flera problem med vindrutan, vilket har lett till att många av dessa fordon återkallas. Rapporterade problem med vindrutan och fönstren är dålig förarens sikt, icke-känsliga kontroller makt och skramlande vindrutan och paneler ram. Lim

I december 2009 utfärdade GM en återkallelse för 2005-2007 Corvetter och Corvette modeller Z06. Återkallelsen var att korrigera ineffektiv lim mellan takpanelen och ramen för Corvette, orsakar det att separera. Ett annat problem involverat bristfällig lim som kan orsaka partiell separation mellan vindruteramen och taket när bilen kör över ett gupp eller stöter på grov vibrationer. Inga personskador har rapporterats, även om 108 påståenden om taket separation lämnades in och därefter repareras av GM. Några 2007 Corvette Coupe och modeller Z06 uppgift har snedvridningar Addera dålig sikt

eller dålig sikt i bakrutan på grund av tjocka tak pelare. Sikten är skymd i varje hörn av bilen, speciellt för konvertibler med toppen upp. En annan synlighet fråga handlar enligt uppgift ett konstruktionsfel i Corvette där förarens siktfält snedvrids, vilket orsakar yrsel när du tittar på vindrutan genom backspegeln. Detta kan leda till att föraren inte kan mäta närheten till andra bilar som kör bakom Corvette.
Fönstereffekt

Under 2008 utfärdade GM en återkallelse anslagstavla för makt fönster och tillsynsmyndigheter på 2007 Corvette. Makten styr underlåtit att utföra eller bara arbetade oregelbundet, som påverkar förmågan att öppna och stänga fönstren i bilen.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130702.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.