Hur Hook Up 2 x 6 volts batterier i Parallel

Det finns många anordningar som är avsedda att användas 6 volts batterier på grund av sin praktiska storlek . Rullstolar och skotrar , golfbilar och lyktor är några exempel på enheter som kan placera en stor efterfrågan på sina batterier , och användarna kommer ofta vill öka sin batterikapacitet . Genom att ansluta två 6 volts batterier i ett parallellt , kan du behålla samma 6 volt , men får den sammanlagda kapaciteten hos de två batterierna . Instruktioner
1

Ordna två batterier i batterifacket så att jumper kablar lätt kan överbrygga avståndet mellan de två batterierna .
2

Använd en skiftnyckel för att ansluta en bygel mellan de positiva terminalerna i bägge batterierna .
3

Anslut en bygel på samma sätt mellan de negativa terminalerna på båda batterierna .
4

Anslut de positiva och negativa leder från den enhet som du driver till de positiva och negativa terminaler ( respektive) av samma batteri . Du kan ansluta till någon av batterierna , men du måste använda båda uttagen på ett batteri . Försök inte att ansluta enheten till en terminal på varje batteri .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/112477.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.