GMC Envoy A /C problem

infördes 1998 , är GMC Envoy en SUV som tillverkas av General Motors . Luftkonditionering problem i GMC Envoy kan ofta lösas med lite tid och detektivarbete . No Air
p Om kall luft inte blåsa genom ventilerna i en GMC Envoy , får en dålig fläktmotor motstånd vara att skylla . Kontrollera resistansen i fläktmotorkretsen med ett 12 - volts testlampa och jämföra resultatet med rätt spänning anges i instruktionsboken . Om spänningen är lägre än vad som anges i bruksanvisningen , ändrar fläktmotor motstånd .
Minskad Cold Air

En kylmedelsläckage kan orsaka GMC Envoy A /C-systemet till producera mindre kall luft. Kontrollera kondensorn och förångaren för ett hål läcka , bruten O - ringstätning eller trasiga slangar och göra nödvändiga ersättare .
Ingen ström

GMC Envoy A /C -systemet kanske inte fungerar på grund av kompressorn misslyckande följd av brist på smörjning . Kompressor smörjning förlust kan orsakas av en igensatt öppningsröret , vilket i sin tur stoppar olja och kylmedel från att nå kompressorn. Kontrollera öppningen för tecken på blockering och byt kompressorn som behövs .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131151.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.