Problem med en Eclipse Taklucka

Infördes 1989 , är Mitsubishi Eclipse en coupe som tillverkas av Mitsubishi Motors . Ägarna rapporterar vanligtvis taklucka - relaterade problem med Mitsubishi Eclipse , men dessa frågor kan ofta lösas med lite tid och detektivarbete . Dåliga Guider

Guiderna , som tillåter och tillbaka rörelse taklucka , kan misslyckas , vilket gör att luckan inte att öppna utan manuell justering . Byte av guiderna erbjuder en tillfällig lösning , men problemet kan återkomma .
Bad Mikrobrytare

fastnar Mitsubishi Eclipse taklucka kan resultera från en misslyckad mikro - switch , som öppnar eller stänger ett par kontakter för att tillåta passage av en elektrisk krets. Ta takluckan luckan och trycka klaffen som täcker omkopplaren . Om du inte hör ett klickande ljud , har mikrobrytaren misslyckats och behöver bytas ut . Slirkopplingen på Eclipse
Motor glipkoppling

taklucka , en friktionskoppling utformad för att glida om ett hinder stör motordrift kan felinrikta och kräver justering . Lossa justeringsmuttern på slirkoppling för att sänka eller höja vridmomentet som anges i tillverkarens specifikationer baserade på året för din Eclipse .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131127.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.