Vilka är de funktioner kylvätska ?

Bilmotorer generera kraft från bränsle . Motorer använder en intern förbränningsprocess för denna funktion , som genererar en stor mängd värme . Motorns kylvätska används för att kyla motorn och tillhörande system i bilen , och för andra viktiga ändamål . Stress Reduction

Motorkylmedlets förhindrar kapslingar motorsystem från genomgår deformation och fysisk stress på grund av expansion som sker när vatten blir till is . Motorns kylvatten blandas med kemiska föreningar för att minska fryspunkten för en blandning till en punkt lägre än systemet kan nå .
Konvektiv värmeöverföring

motorns kylvätska används som ett medel för konvektiv värmeöverföring . Motorns kylvätska avlägsnar värme från motorblocket och huvudet genom rörelse av vätskan i kylvätskan via passager eller kanaler i motorsystemet .
Korrosion Reduction
< p > Motor kylvätska innehåller korrosionsinhibitorer , eller kemiska föreningar som minskar korrosionshastigheten för metaller och legeringar när de sätts till en gas eller vätska . Motorns kylvätska skyddar metaller i ett fordons kylsystem ; . Metaller såsom koppar , aluminium och bly , som är elektrokemiskt oförenliga , och därför benägna att korrosion

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127613.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.