Hur Inaktivera en 2002 Sonata Alarm

En inbyggd skyddsfunktion i 2002 Hyundai Sonata är stöldskydd larmsystem . Detta system aktiveras om bilen är indelad i , släppa loss ett högt och upprepade gånger förekommer siren . Frånkoppling av larm när det är iväg kräver att trycka på rätt knappar på nyckellösa fjärrkontroll eller med tändningsnyckeln . Larmet kan inte aktiveras om tändningen cylindern är inställd på annat än " Off" . Saker du behöver
sändare
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Lås förarsidans dörr genom att trycka ner " Unlock " -knappen på Sonata sändare . Den här knappen är placerad uppe till vänster på sändaren bredvid stammen knappen . Blinkers blinkar två gånger om det görs på rätt sätt , och larmet lossnar .
2

Sätt i nyckeln i förarsidans dörr och låsa upp den . Gör detta endast om du inte har den avlägsna sändaren och därmed kan inte koppla ur larmet genom att följa steg 1 . Låsa upp Sonata dörr tillfälligt aktiveras larmet .
3

Sätt Sonata nyckeln i tändningslåset cylindern och vrid den medurs två klick och vänta 30 sekunder . Detta är " On " tändningsläge och kopplar ur larmet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130051.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.