Factory Alignment Specifikationer

Du kan justera inställningarna hjulinställning på din bil på olika sätt att se till att inriktningen ligger inom specifikationerna från fabriken. Normal fjädring slitage, liksom skador på fjädringskomponenter kan kasta hjulinställning ur fabriken specifikationer, gör en justering behövs. Modifierade upphängningssystem kräver också återanpassa hjulen, som att ändra höjden Fordonets påverkar olika anpassning parametrar. Factory Alignment Specifikationer

För att få din hjulinställning inställd på fabriken specifikation, ta bilen till en certifierad inriktning butik eller återförsäljare serviceavdelning. Butiken kommer att ha din bil modell och modellens fabriksspecifikationerna anpassning på fil. De flesta anpassning butiker använder speciella laserbaserade sensorer för att mäta den exakta justeringsinställningarna av hjulen, vilket gör att butiken för att rikta hjulen exakt till fabriken specifikationer.
Prestanda

Om hjulen inte är anpassade till fabriken specifikation, kommer bilens köregenskaper lidande. Din bil kan känna sig ostadig på motorvägshastigheter, liksom vid kurvtagning. Också, däckslitage ofta ökar väsentligt när hjulen är dåligt.
Camber

"Camber justering" avser i vilken vinkel hjulen lutar inåt eller utåt med avseende på fordonet. "Negativ camber" hänför sig till den grad till vilken hjulen luta inåt och "positiv camber" hänför sig till den grad till vilken hjulen luta utåt. De flesta fordon har en måttligt negativ camber inställningen från fabriken, vilket gör däcken för att uppnå optimal hantering vid kurvtagning.
Toe

"Toe anpassning" avser vinkel vid vilken hjulen är förskjutna från det parallella, sett ovanifrån fordonet, "toe-in" avser en horisontellt inåtriktad vinkel och "tå ut" hänför sig till en horisontellt vinkel utåt. De flesta fordon har en liten "tå ut" inställningen från fabriken för att kompensera rullmotstånd, vilket har en tendens att trycka däcken inåt.
Caster

castervinkeln är framåt eller bakåt för inställning av framhjulen i förhållande till rattstången. En negativ caster inställning refererar till när framhjulen ställs framför en standard vinkel, och en positiv caster inställning refererar till när hjulen är inställda bakåt. De flesta fordon har en måttlig positiv caster inställning för att förbättra styrrespons och stabilitet.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131670.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.