Hur gör jag en kopplingspedal känns lättare?

Om din kopplingspedal blir allt svårare att pressa, det finns flera komponenter som kan behöva servas inklusive kopplingen själv. Att veta något om bilen underhåll och felsökning kan hjälpa till att spara tid och pengar i det långa loppet. Vanliga problem

Ett potentiellt problem som kan orsaka att kopplingen kräver mer ansträngning för att trycka omfattar kolven bindande, vilket är i borrningen utsättningen cylindern. Andra problem kan inkludera bindande i pedalen koppling, kabel, gaffel eller pivot ball, enligt AA1. Om det hydrauliska systemet har en blockering eller läckage från utslitna tätningar kan pedalkraft öka.
Kopplingstryckplattan

Ett annat problem som kan orsaka att kopplingen pedal för att kräva mer kraft innefattar tryckplattan. Men på grund av de komplicerade komponenterna och deras ömsesidiga beroende av varandra, det finns inget säkert sätt att veta om problemet förlitar med tryckplattan. Byta tryckplattan innebär att ta bort kopplingen disk och växellådan. Det kan kräva utbyte av hela kopplingsaggregatet.
Pedalavstand
p Om du nyligen har gjort något arbete på kopplingen, det finns en chans att pedalen avståndet är felaktigt inställd, som kräver mer kraft för att driva pedalen längre än vanligt. Använd en reparationshandbok eller kontakta en servicetekniker för specifika kopplingspedalen höjd för ditt fordon. Justera pedal höjd genom att lossa låsmuttern på pedalen proppen och vrida proppen tills pedalen är inställd på rätt höjd.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129536.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.