Hur du justerar en spänningsregulator

Regulatorn i varje fordonets motor är på plats för att reglera mängden energi som går till och kommer från bilens batteri. Spänningsregulatorn är en del av detta system och hjälper till att hålla mängden spänning cykling genom systemet med en konstant hastighet för att hålla fordonets batteri laddas av generatorn. Ibland kommer denna spänningsregulator TA FÖR LITET BETALT AV eller överladda batteriet, tvingar dig att justera den så att du kan undvika ytterligare problem med bilens motor. En generator med en inbyggd spänningsregulator kan inte justeras. Saker du behöver
Voltmeter
platt skruvmejsel eller skiftnyckel
Visa fler instruktioner
1

Slå på fordonet och öppna sin huva. Leta reda på fordonets batteripolerna.
2

Anslut voltmetern svarta anslutningen till batteriets minuspol och anslut voltmetern röda anslutning till batteriets röda terminalen.
3

Läs voltmetern läsning. Om voltmetern visar att batteriet avger under 14 volt, är regulatorn skickar inte tillräckligt hög spänning till batteriet. Om man matar över 14 volt, är regulatorn skickar alltför mycket spänning till batteriet. Leta bilens spänningsregulator
4

. Se bilens instruktionsbok för den exakta positionen.
5

Ta bort locket från regulatorn och lokalisera regulatorns justering skruv eller bult. Se bilens instruktionsbok för tillsynsmyndighetens metoden för justering.
6

Dra åt spännskruven eller bult för att öka spänningen, lossa skruv eller bult för att minska spänningen. Justera skruven eller bulten tills voltmetern läser 14 volt.
7

tillbaka regulatorn locket och koppla voltmetern från batteripolerna. Stäng huven på bilen och vrid bil utanför.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129535.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.