Hur du ändrar en Passat Hyttfilter

Många modeller av Volkswagen Passat är utrustade med en stuga luftfilter som blockerar damm och pollen från att komma in i det inre området av bilen. Volkswagen rekommenderar byte av filter var 10.000 miles eller en gång om året. Om Passat drivs ofta på dammiga vägar eller i tung trafik, kommer filtret varar inte så länge. En ren stuga luftfilter förbättrar luftflödet och omsättning i ventilationssystemet. Saker du behöver
Philips skruvmejsel
Visa fler instruktioner
1

Öppna huven.
2

Ta bort skruvarna från filtret locket . Filtret locket ligger direkt under vindrutan på passagerarsidan i motorrummet.
3

Dra locket mot framsidan av fordonet för att ta bort det.
4

Tryck in de två flikarna på toppen av filtret facket tills den lossnar från filtret facket. Dra ut filtret magasinet ur facket.
5

Ta bort det gamla filtret ur filtret facket.
6

in det nya filtret i kabinen filtret facket.

7

Skjut filtret facket i filterfacket.
8

Flytta filtret locket. Sätt tillbaka skruvarna som håller locket på plats.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128233.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.