Vad kan hända om kylarvätska är låg ?

En bil radiator kyler bilens motor genom cirkulerande kylvätska . När det finns en läcka i systemet , kan kylvätskan sjunka till en låg nivå , vilket gör att motorn överhettas och eventuellt orsaka skada i ett antal områden. Topplockspackning

När motorn blir överhettad , kan topplocket växa och därmed orsaka skador på topplockspackning ( en tätning mellan toppen och botten av motorn) . Detta kan påverka motorns förbränning och /eller orsaka kylvätska att blanda med motorsmörjmedel . I vissa fall överhettning kommer att spricka topplocket.
Kolvar och ringar

Med en dålig topplockspackning kan kylmedel läcka in i cylindrarna , späda oljan och så småningom skadliga kolvar och ringar. Kylvätska i cylindrarna också kan förstöra syresensorn , katalysatorn och /eller orsaka att motorn går in i ånglås , vilket kommer att hindra den från att starta .
Vevhus
< br >

Om kylvätska läcker in i vevhuset av fordonet kommer det att orsaka skador på lagren och förorening av motorns olja .
Transmission

Vätskeläckage kan förekommer i ledningarna som transporterar automatisk transmissionsolja genom överföring svalare . Detta kommer att skada transmissionen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127951.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.