Vad kan hända om PCV Valve blir igensatt på en Toyota Avalon ?

Den positiva vevhusventilation ventilen av en Toyota Avalon är en del av dess utsläpp styrsystem . Den PCV-ventilen --- som det ofta kallas --- är fastsatt i en gummihylsa och monterade i motorns ventilkåpan. Funktion

PCV-ventilen syfte är att minska skadliga utsläpp från fordonet genom hävert kolväteångor tillbaka in i insugningsröret . Addera Igensatt PCV Valve
< br >

Ett igensatt PCV ventil kan allvarligt hindra motorns prestanda . När PCV ventilen är igensatt , kan motorn går ojämnt eftersom oljan inte flödar ordentligt , vilket slam ansamlas . Därför kan din motor stall eller vägra att vända , och oljeläckage kan utvecklas .
Underhåll

På senare modeller av Toyota Avalon och med 2011 , ett OBD II-systemet övervakar tillståndet i PCV-ventilen . På 2002 och tidigare modeller PCV ventilen ska kontrolleras visuellt med avseende på skador .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130338.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.