Fordon värmeelementet Problem

Bilar använder ett värmesystem för att värma kabinen . En värmeväxlare kallas en värmeelementet tjänar detta syfte . Vehicle värmeelementet problem kan uppstå på grund av ett antal skäl . Träskor

Ett fordon värmeelement använder ett rörsystem för att skicka ut uppvärmd luft . Detta rörsystem böjar och kurvor för att passa in i den kondenserade rymden . En uppbyggnad av kylmedel kan samla in eller runt dessa kurvor , vilket resulterar i träskor om bilen operatören underlåter att ändra eller spola kylvätskan regelbundet . Igensatt rördragning minskar värmekapacitet värmeelementet .
Läckor

spolning anslutningar till och från bilen uppvärmning kärnan kan utveckla läckage på grund av slitna eller trasiga slangar . Läckande kopplingar kan orsaka kylvätska att spilla ut i bilen kabinen , vilket leder till minskad värmeelementet funktion eller ens fel .
Korrosion

Elektrolys , bortgången av en elektronisk ström genom ett ämne , bidrar makt kärnan fordonet värmaren . Denna process kan leda till korrosion , vilket i slutändan kan leda till värmeelementet bristning och misslyckande .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127450.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.