Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Problem i Road Traffic Management

Road skador är bara ett problem som presenteras frågor trafikstyrning. Tjänstemän förlitar sig på finansiering från statliga organ till exakta reparationer på vägarna. Men ibland uppstår problem som ingen kan förutse, t.ex. en naturkatastrof eller större olycka. I situationer som dessa, måste en trafikledaren tänka på fötterna. Utbildning

Utbilda förarna på de senaste trafikreglerna är en aktuell fråga. I april 1998, ledde National Highway Traffic Safety Administration, en del av US Department of Transportation, diskussioner med förare från olika bakgrunder. Diskussionerna inblandade drivrutiner med Interstate 495, eller Capital Beltway, kör från Washington, DC, till Virgina och Maryland. Studien visade att många förare var omedvetna om grundläggande lagar trafikledning. Till exempel, de flesta stater genomföra lagar som kräver en förare att flytta sitt fordon ur vägbanan efter en mindre trafikolycka.
Underhålla vägarna

underhåll av stora trafikleder är viktigt att hantera trafiken. Vägskador har potential att orsaka olyckor som backup trafik. Större vägarbeten kräver besättningar att tillfälligt omdirigera trafiken, vilket ofta skapar en-lane körning eller saktade trafiksituationer. Verkstadsföretag som hyrs av US Department of Transportation, eller lokala myndigheter, måste göra reparationer under lågtrafikerade gånger. Men det finns ingen garanti trafik säkerhetskopior inte kommer att inträffa.

Annan fråga inför vägunderhåll finansierar. Stater och städer, med hjälp av den federala regeringen, är ansvariga för att reparera vägar. Finansiering för allmänt underhåll på ibland begränsade. Bristen på finansiering för natursköna stigar och sektioner motorväg har lett till program som "Anta en motorväg" som tillåter individer att sponsra vägavsnitt.
Population Growth
< p> Befolkning överspänningar i städerna leder till fler förare på vägen. Detta förpliktar ibland en stad att bygga extra körfält på motorvägen och fler utgångar. Parkering längs stadens vägar blir också ett problem, särskilt under rusningstid. Tillskottet av nya parkeringsplatser, mätare och omdefinieras parkeringsplatser introduceras ofta under stadsbefolkning överspänningar.
Fotgängare och cyklister

Hypotetiskt, fotgängare och cyklister hjälpa rensa vägar genom att inte köra, men i tätbefolkade områden som till fots och cykel måste redovisas. Förekomsten av ett stort antal fotgängare och cyklister kräver en stad att lägga trottoarer, övergångsställen och cykelbanor. Stoplights hjälpa till att hantera trafiken på stadens gator, men dessa måste också bibehållas. Förekomsten av övergångsställen mandat viss typ av trafik kontroll, såsom kameror eller poliser, för att garantera säkerheten för förare och fotgängare.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147488.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.