Vad Ohm ballastresistor för en Points distributör?

I en bilmotor , är en ballastresistor en komponent som ger full batterispänning för att nå tändspolen vid start , men minskar denna spänning till ca 50 procent när motorn är igång . Operation

När motorn är igång , är det ballastresistorn kopplas in i kretsen , så att batterispänningen är uppdelad mellan tändspole och resistor . Detta genererar mindre värme i tändspolen och ger maximal gnista verkningsgrad vid hög hastighet .
Aktuella

Points distributörer inte är konstruerade för att bära höga nivåer av ström . I avsaknad av en ballastresistor skulle distributör breaker poäng får för mycket ström och blir urkärnade eller brännas .
Spänning

motstånd av ett förkopplingsdon resistor , mätt i ohm ( Ω ) , kan öka med tiden. Detta påverkar spänningen till tändstiften
Resistance

Biltillverkare typiskt inkluderar motståndet värdet av lämpliga ballast motstånd i sina servicemanualer ; . Typiska värden mellan 1,3 Ω till 1,4 Ω . Om du är osäker om värdet av en ballast resistor , kan du kontrollera det genom att ansluta en ohmmeter över motståndet .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131395.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.