Twin Tube Vs . Monotube Shocks

Stötdämpare är mekaniska anordningar som tätar , eller absorbera , förflyttning av en fjäder för att avleda kinetisk energi . Stötar kan vara antingen en tvilling slang eller Monotube konstruktion . Design

En tvilling tubstötdämpare har två tuber . Det inre röret används för att kontrollera trycket . Det yttre röret , även kallad reservröret , lagrar överskottet hydraulvätska. Monotube stötdämpare är höga tryckdrivna gas chocker som innehåller ett rör bara . Båda mönster använda en fungerande kolv och stång , men Monotube stötdämpare har större flexibel montering och driva antingen höger sida upp eller upp och ner , så att de kan behålla en större tyngd
Prestanda bleknar
< . br >

dubbla tubstötdämpare drift , kvävgas vid ett reducerat tryck nivå , sättes till motorcylindern för att ersätta syre. Denna tillsats av kväve minskar blekna motorprestanda . Monotube stötdämpare inte lägga kväve .
Värmereduktion

Monotube chocker avleda befintliga värme mer än dubbla absorbenter rör stöt pga färre komponenter och deras enda rörkonstruktion . Som ett resultat av deras konstruktion , Monotube chocker fungerar också vid en lägre temperatur än dubbla absorbenter rör chock .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129971.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.