Kylning Problem i en Nissan Maxima

En enkel lösning skulle kunna vara möjligt om din Nissan Maxima upplever överhettning problem . Underlåtenhet att diagnostisera och åtgärda problemet snabbt kan leda till skador på motorn eller katastrofalt motorhaveri . Kylvätska

Kontrollera kylvätskan på din Nissan Maxima . Ta inte bort kylarens kylvätska lock när motorn är varm . Kontrollera kylvätskenivån genom att notera den lägsta - nivå-markeringen på överflödesbehållare . Om kylvätska är låg , tillsätt en lösning av 50 - procent kylvätska och 50 - procent destillerat vatten .
Kylargrill

Kontrollera kylargrillen på din Maxima . Det kommer inte att kunna dra in kall luft för att kyla av kylvätskan om den är begränsad eller blockeras . Rensa bort allt skräp som begränsar luftcirkulationen i grillen .
Andra problem

Andra problem som kan leda till överhettning och kyla problem härrör från att inte vattenpumpar eller ett skadat vatten - pump drivremmen . Bilen kommer att överhettas under ansträngda förhållanden om termostaten är trasig , eller om kylfläkten är inte riktigt engagerande .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129937.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.