Luftbromsar Hjälp

En luft bromssystemet använder tryckluft för att engagera en fordonets bromsar. Det används för att stoppa tunga fordon såsom lastbilar, bussar eller släpvagnar. Det används också på järnvägen tåg och flygplan luft. Jämfört med lättare fordon, lastbilar och bussar behöver en mer kraftfull mekanisk hjälp för att på ett säkert sätt stoppa fordonet. En luft bromssystem ger en låg kostnad lösning och fortsätter att fungera även med mindre läckage. Bromssystemen

Air bromsar kategoriseras i tre olika system - färdbroms, nödbroms och parkeringsbroms. Tjänsten är ilagd vid körning normalt och aktiverar genom att trycka på bromspedalen. Luften bromssystemet innefattar en fjäder broms, som styrs av lufttrycket inuti kammaren. Om lufttrycket sjunker lägre än den normala inställningen, vilket indikerar ett misslyckande luftsystem skulle nödbromsar automatiskt ansluta. Parkeringsbromsar, å andra sidan, tillämpas när en förare använder en kontroll parkeringsbroms vanligen i form av en ventil, reglage eller en knapp. Addera luftbromssystem Delar

De viktigaste delarna av en luft bromssystem inkluderar kompressor, lufttankar eller reservoarer, säkerhetsventiler och tryckmätare, bromspedaler, foundation bromsar, fjäderbromsar, parkeringsplatser bromsreglagen och låsningsfria bromsar. Luft pumpas från luftkompressorn lufttankarna. En säkerhetsventil används för att övervaka trycket i tanken och hela systemet för att säkerställa att den är inom normal drift. Foundation bromsar är anslutna till hjulen och sakta ner dem när bromsen är åtdragen. Dessa bromsar är antingen S-cam typ, kiltyp eller skivtyp.

Däremot är fjäderbromsar användas för akuta och parkering bromssystem. Parkeringsbromsreglaget eller push-pull rattar dras att tillämpa fjäderbromsarna och skjuts att lossa bromsarna. Låsningsfria bromssystem förhindra hjullåsning genom att minska bromstrycket när det blir högre än den säkra nivån.
Luftbroms Typer

typer av luft bromssystem inkluderar K Bromsar, AB Bromsar, ABD Bromsar och ABDW bromsar. K Bromsar är de äldsta typerna som används bromscylindrar med lufttuber. AB Bromsar är en förbättring av K typerna presenterar separata fästen för bromsventil, cylindern och lufttank. ABD Bromsar började användas år 1961 med hjälp av membran i stället för kolvarna används på AB typerna. Den aktuella typen som används i dag är det ABDW Brake System, vilket är en förbättring av ABD bromsar och presterar bättre under plötslig eller oväntad inbromsning.
Dual Air Brake Systems

En Dual Air Brake System används som en felsäker åtgärd ifall luften bromssystemet misslyckas. Denna består av två luft bromssystem med egna luftbehållare, men med en gemensam kompressor och bromsreglage. Detta system fördelar vanligtvis ett system till bakaxeln och det andra systemet på framsidan.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129807.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.