Fjärrstart installera problemen

En avlägsen starter är en radiostyrd mekanism monteras i ett fordon för att starta och kyla eller förvärma ett fordon på distans eller på avstånd . Fjärrstart installationsproblem kan uppstå av många anledningar . Motorn aktiverar inte

Om fjärrkontrollen startmotorn inte aktivera fordonets motor , kan den avlägsna mottagaren vara felaktigt ansluten . Testa den fjärrstyrda startmodulen . Om lysdiod ( LED ) på fjärrkontrollen aktiveras , är fjärrkontrollen fungerar . Testa mottagaren fäst på fordonet för att säkerställa att ledningarna är ordentligt ansluten baserat på manuella specifikationer .
Motor Vevar Men startar inte
p Om fordonets motor vevar men inte startar , en fabriksmonterad startspärr systemet , som ingriper motorn via ett datachip inbyggt i bilnyckeln , kan vara att skylla . Sätt in nyckeln i bilens tändningslås och slå på startmotorn . Om fordonets motor börjar sedan , kommer du behöva köpa en transponder för att kringgå spärren.
LED Status Indikator Obstruktion


Om LED-indikator , som monteras på fordonet, är delvis eller helt blockerad, signalen inte kan nå den fjärrstyrda startmodulen . Kontrollera att LED- indikatorn är fritt från hinder från fordonet bakåt och åt sidan för att säkerställa en korrekt signal .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131067.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.