Vad är Temperature Sensor II ?

Temperaturgivare konverterar förändringar i temperatur och temperaturgradienter till en signal som kan läsas av ett instrument . En temperaturgivare II är inskruvad i cylindertoppen och används för att mäta cylindertoppen temperatur. Design

En temperaturgivare II fungerar som en typ av motstånd , eller en elektrisk komponent innehållande två terminaler . En terminal hänvisar till den punkt vid vilken en ledare ansluts till en elektrisk krets. Motstånd arbetar via Ohms lag , som säger att spänning över polerna kommer att vara proportionell mot den elektriska strömmen .
Funktion

Temperaturgivare IIs producera elektrisk resistans , eller opposition för passage av elektriska strömmar . De anses negativ temperaturkoefficient motstånd, beror på det faktum att resistansen omvänt ändras med temperaturen . En ökning av temperaturen orsakar en minskning av den elektriska resistansen och vice versa .
ECU

Temperaturgivaren II är en sensor som används av ECU , eller motorns styrenhet , för att fastställa den korrekta mängden bränsle att injicera . Motorstyrenheten sänder spänning till temperaturavkännaren II och bestämmer aktuell motortemperatur baserat på mängden av motstånd som alstras av sensorn.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129050.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.