Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur man beräknar Dragkapacitet

Bogsering kapacitet är den maximala vikten för en släpvagn som ett fordon kan bogsera ett säkert sätt . Detta betyg bestäms genom att ta hänsyn till fordonets totala vikt och storleken på motorn och bromssystem. Det är viktigt att hålla sig inom de gränser som fastställts av tillverkaren , eftersom släp minskar bromsförmågan på fordonet . Överstiger den dragkapacitet kan orsaka en olycka genom att minska köregenskaperna till osäkra nivåer . Saker du behöver
Bruksanvisning
Visa fler instruktioner
1

Öppna instruktionsboken för fordonet och vrid till " Kapacitet " avsnittet . Den maximala dragkapacitet för fordonet finns med i lbs .
2

Titta noga på dragkrok fastsatt i fordonets bakre del för sin klass . Gemensam klass bogsering kapacitet är : Klass I ( upp till 2000 kg. ) , Klass II (upp till 3500 kg. ) , Klass III ( upp till 5.000 kg . ) Och klass IV (upp till 10.000 pund. ) Katalog < . br > Billiga 3

Jämför bilens dragkapacitet på hitch kapacitet . Den maximala dragkapacitet begränsas av den svaga länken i kedjan : Vilket nummer är lägre är vikten på fordonet kan dra säkert Addera
. .from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147529.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.