Återställa SIA på en BMW

Många BMW-bilar är utrustade med en tjänst indikatorsystem , eller SIA , som varnar föraren när regelbundet underhåll bör utföras , såsom en motorolja och filter byte . Efter delgivningen har skett , ska datorn återställas så att den exakt kan spåra när nästa servicetillfälle ska vara . De flesta BMW-återförsäljare mekanik återställs SIA -systemet när de utför underhållet . Om du behåller BMW , så kan du återställa manuellt serviceindikatorn . Instruktioner
1

Tryck och håll in knappen vägmätare återställs till vänster vägmätaren på instrumentpanelen .
2

Vrid tändningsnyckeln till läge I utan att starta motorn . Addera 3

Släpp vägmätare reset -knappen när " reset SIA " visas på instrumentpanelens display .
4

håll knappen vägmätaren återställas förrän ordet " Återställ " blinkar på och av.
5

Tryck och släpp knappen vägmätare återställs för att bekräfta och slutföra återställningsprocessen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114980.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.