Magnetventiler Komponenter

Många gånger finns det ett behov av att flytta något. Denna grundläggande behov har gett upphov till många mekanismer för att skapa rörelse, från enkla spakar till användning av magnetventiler komponenter. Där en gång en person kan ha tillämpat den kraft som krävs för att flytta objektet, nu solenoiden kan ge kraft. Magnetventiler är självständiga enheter som kan ge precision motion i många situationer. Parts & Funktion

inre delar och arbetar för en solenoid är alla i stort sett samma. Det finns en mekanism som anbringar en kraft på en kolv. Kolven är typiskt metall. Denna mekanism kommer att variera beroende på den kraft som den skapar. Det finns ett schakt som inrymmer denna mekanism och kolven när den dras tillbaka.

Av de olika krafter som används för att förflytta kolven, det vanligaste är pneumatiska (luft) och elektromagnetisk. Pneumatisk kraft används ofta för att trycka kolven ut. Dessa enheter används ibland för att höja lock. Med andra enheter, kan en elektromagnetisk kraft användas för att dra kolven i. Dessa enheter kan användas för att stänga locken. En elektromagnet kan användas för att trycka också, och pneumatiskt tryck kan användas för att dra. I många solenoider, det finns en mekanism som är utformad för att återföra kolven till sitt viloläge samt.
Extern och intern Switching

Med många magnetventiler enheter som används som komponenter, finns det två grundläggande omkopplingsmekanismer. Det finns en intern omkoppling i vissa och en extern omkoppling i andra. Den interna koppling är en strömställare i solenoiden. Denna omkopplare stänger av den kraft som orsakar rörelse i solenoiden kolven. Denna omkopplare är normalt utlöses när kolven dras tillbaka fullständigt eller när kolven är utsträckt helt. Det är nyttigt att se till att solenoiden inte är utbränd genom att köra efter det att talan har avslutats.

En extern switch är en som gör enbart för till-och frånkoppling av solenoiden från en extern källa. Denna omkoppling tillåter en operatör att växla solenoiden på och av efter behov. Denna större mängd av kontroll kan vara användbart i ett antal tillämpningar, kan dock felaktig användning orsaka skador på enheten och andra komponenter. En timer Enheten kan också betraktas som en extern strömbrytare samt ett antal andra kontrollmekanismer som är extern i solenoiden. Det är möjligt att kombinera en intern och extern omkopplare

. Detta kan skapa en nivå av kontroll och säkerhet som är praktiskt och bra för de flesta tillämpningar.
Placering

Beroende på konstruktionen av solenoiden, kan det vara viktigt att du placerar enheten med kolven nedåt. Eftersom rörelsen av kolven beroende av så lite friktion som möjligt, finns det i allmänhet utrymme för minut skräp och damm för att glida mellan kolven och höljet. Detta kan leda till skador och minskad effektivitet. Det är också väsentligt att enheten placeras för att medge rätlinjig rörelse hos kolven och linjärt tryck mot kolven.

Konstruktionen och den mekanism som används för att skapa den kraft som orsakar rörelse kan göra en solenoid Enheten känslig för vissa villkor. Dessa tillstånd innefattar vanligen fukt och temperatur. Varje enhet har normalt dokumentation som anges villkor att den kan fungera under. Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/112710.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.