Hur konvertera till elektronisk Voltage Regulator

En spänningsregulator är en relativt liten, till synes oviktig komponent som är monterad under bilens huv. Men om det slutar fungera, kan den elektriska utrustningen i din bil skadas allvarligt och säkerligen många säkringar kommer att blåsa. Som namnet antyder, ger en spänningsregulator spänningen matas från generatorn i bilen för att all elektrisk utrustning, inklusive batteri, hålls på rätt spänning. Spänningsregulatorer brukade vara mekanisk, men elektroniska, monteras numera, de är mer exakta och, eftersom de inte har rörliga delar, är mer tillförlitliga. Konvertera till en elektronisk spänningsregulator är relativt okomplicerad. Saker du behöver
Wrench
Visa fler instruktioner
1

Lossa den svarta klämman batterikabeln från fordonets batteri med hjälp av en skiftnyckel innan du konverterar till en elektronisk spänningsregulator. Den svarta kabeln är ansluten till batteriet terminal märkt "-".
2

Leta spänningsregulatorn, det är nära eller ovanpå generatorn och är smal och cylindrisk
<. br> Billiga 3

Följ kabelstrumpa från regulatorn som går till generatorn. Ta bort pluggen i änden av kabeln från regulatorn från uttaget på generatorn. Pressa plastklämman och dra med händerna.
4

Ta bort skruvarna som håller regulatorn på plats med hjälp av en skiftnyckel. Lyft bort regulatorn.
5

Sätt elektronisk regulator på samma ställe som den du bort. Sätt tillbaka och dra åt bultarna med nyckel.
6

Sätt i kontakten i änden av kabeln från den elektroniska regulatorn i uttaget på generatorn. Tryck in kontakten i uttaget tills du hör ett klick. Dra försiktigt att se till att den är på plats
7

Byt ut den svarta klämman batterikabeln på. "-" Batteripolen. Dra åt klämman med nyckeln.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/132037.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.