1995 Toyota Corolla Timing Förfaranden

Motor timing avser den exakta punkt vid vilken bränderna tändstiftets i förhållandet till en kolvens uppåtgående rörelse i cylindern. När en bilmotor fungerar vid högre varvtal, måste den punkt där tändstiften elden "avancera" bråkdelar av en sekund snabbare än när en motor går på tomgång. I 4-cylindrig 1995 Toyota Corolla, måste denna justering utföras sällan på grund av den lilla motorstorlek. Aldrig mindre ställa timing till fabriken specifikationer är viktiga för optimal motorprestanda. Nödvändiga verktyg

Ett begränsat antal verktyg krävs för detta förfarande. Hemmet mekaniker behöver bara ha en metrisk socket set och ett stroboskop. Tidpunkten ljus är en elektroniskt manövrerad strobe som blinkar varje gång motorn främsta kolvs bränder. Genom att peka tidpunkten ljuset vid tidpunkten indikatorerna på bilens vevaxel, kan hemmet mekaniker mäta och kontrollera fordon timing inställningen.
Top Dead Center Mätning

I Toyotas motor, inträffar en viss fördröjning i mellan det ögonblick då fördelarlocket sänder en signal initierar ett tändstift tändning och när tändstiftet antänder fysiskt. Hellre än att mäta denna tidsfördröjning i bråkdelar av en sekund, är denna försening mätt i grader av vevaxelrotation. Fördelarlocket sänder ett meddelande för motorns tändstift att avfyras när vevaxeln är 6 grader till 10 grader före den punkt vid vilken kolven når den absoluta toppen av resor. Denna mätning kallas "före övre dödläget" eller BTDC. En motor timing är inställd på ett visst antal grader BTDC.
Justera Distributor Cap

Ändra punkt där distributören skickar sin signal till en individuell tändstiftet är en fråga om att ändra fördelarlocket position i förhållande till vevaxelns rotation. Distributören och vevaxeln är anslutna via en timing gear, internt till Toyotas motor. Fördelarlocket är placerad på förarens sida av motorn, hålls i läge av en bult som pressar stadigt fördelarlocket bas till motorblocket. När bulten lossas, kan fördelarlocket vara stegvis roteras medurs och moturs i förhållande till fordonets vevaxeln. När fördelarlocket roteras, de BTDC mätningsändringarna. Flytta fördelarlocket sänder bränning instruktioner till fraktionerna tändstiftets av en sekund förr eller bråkdelar av en sekund senare. Som ett resultat, kan det BTDC mätningen varierar från 0 grader till 15 grader under tidpunkten förfarandet.
Fabriksspecifikationerna

Toyota Corolla timing specifikationerna fastställs av tillverkaren . Toyota Corolla timing specifikation är 10 grader BTDC. En varians på plus eller minus 2 grader är tillåten mellan 1,6 och 1,8 L motor. Den fordonets ålder och tillstånd hos motorn kan också påverka inställningen vid vilken motorn arbetar vid högsta effektivitet. Av denna anledning ställer tidpunkten på de flesta fordon, inklusive Toyota Corolla, bör utföras av erfarna mekaniker.
Några Försiktighetsåtgärder ord

Timing specifikationer är mest korrekt bestäms när fordonets motor är varm och köras i tomgång naturligt. Låt Toyotas motorn på tomgång och nå normal drifttemperatur innan du ställer bilens timing. När distributören bulten lossas kommer fördelarlocket rotera fritt. Om locket stöts och rör sig mer än några få grader, kommer alla hänvisningar till fordonets tillverkarens timing inställningarna förlorade. Vid denna punkt i fordonet inte kommer att starta. När du utför den här proceduren, bara flytta fördelarlocket stegvis och medan fordonets motor är igång.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131153.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.