Hur man återställer service meddelande på en E320

Varje modell av Mercedes - Benz E320 har en färddator som spårar körförhållanden för att avgöra när linjetrafik behövs . När tiden för tjänsten kommer upp , är en tjänst påminnelse visas på kombiinstrumentet . En Mercedes - Benz tekniker kommer vanligtvis återställa meddelandet när de utför underhållet . Annars kan tjänsten meddelandet återställas manuellt . Återställning av meddelandet låter datorn att exakt spåra när nästa underhållsintervall bör ske . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " On " utan att starta motorn .
2

Tryck och släpp " 0 " knappen på vänster sida av instrumentpanelen två gånger omedelbart efter att tändningen påslagen .
3

Stäng av tändningen .
4

Tryck och håll " 0 " -knappen .
< br > 5

Slå på tändningen .
6

Släpp " 0 " -knappen efter att tjänsten meddelandet återställs . Slå av tändningen .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129730.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.