Lamellkopplingen Information

En koppling refererar till en mekanisk anordning som drivs av kopplingspedalen utformad att inkoppla och urkoppla motorn. Kopplingslamellen är en avgörande komponent i klomekanismen . Lamell

Clutch skivor är stålplattor belägna mellan tryckplatta och svänghjul . Ett nav i mitten på skivan fästs över växellådans ingående axel ryggrad . Aktivering kopplingsbackarna resulterar i tryck som appliceras på skivan från tryckplattan och svänghjulet . Detta tryck orsakar motoreffekten skickas från skivans nav till växellådans ingående axel . Täcks med ett friktionsmaterial
Friction

Lameller " ytskikt , vilket normalt består av en förening organiskt harts med keramiskt material eller koppartråd inför. En standard friktionskoefficient som används på KOPPLINGSLAMELL ytor är 0,25 mikrometer för keramiska och 0,35 mikrometer för organiska föreningar .
Push /Pull

lamellkopplingar klassificeras som drar typ eller skjuta typ . I push- typ lamellkopplingar , trycker på kopplingspedalen skjuter ett urtrampningslager i kopplingen , vilket frikopplar fordonsdrift . Genom att trycka på kopplingspedalen i en pull - typ lamellkoppling drar urtrampningslager, vilket i sin tur drar fjädern i membranet och kopplar ur enheten .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129667.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.