Hur man tar bort bränslefilter i en CRX

Bränsle filter är en viktig del av bilens bränslesystem . De förhindrar skräp från att komma in din motor och eventuellt orsaka skador som är dyra att reparera . Bränsle- filtren i en Honda CRX är " in-line "-versionen , varvid bränsleledningen är ansluten till toppen och botten av bränslefiltret tillåter bränslet att passera genom filtret på sin väg till motorn. Du bör byta bränslefiltret som en del av din vanliga underhållet på bilen . Saker du behöver
Slot skruvmejsel
Visa fler instruktioner
1

Lossa den svarta ( negativa ) batterikabeln från Hondas CRX batteri . Detta är en god vana att göra när du arbetar på din bil .
2

Identifiera bränslefiltret . Det är i motorrummet på förarens sida av motorn . Bränslefiltret är en " in - line " filter som hålls på plats med två små slangklämmor . Addera 3

Lossa slangklämmorna med en skruvmejsel , dra klämmorna och bränsleledning backa den övre inlopp och bottenutloppet av bränslefiltret . Kassera filtret .
4

Sätt in det nya filtret i bränsleledningen och dra åt de små slangklämmorna med en skruvmejsel .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129604.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.