Hur en Radiell Kolvmotor Works

Förbränningsmotor förbränner bränsle och luft i en förbränningskammare och använder den för att generera ström. Radialkolvmotorer är en återgående typ av förbränningsmotor . Förbränningsmotor

En fram-och återgående motor , även kallad en kolvmotor , använder en eller flera fram-och återgående kolvar. Dessa kolvar omvandlar trycket till roterande rörelse . Och återgående kolvar använder två motsatta rörelser i en cykel kallas en stroke Addera Pistons

cylindrar i en radiell kolvmotor pekar ut från vevaxeln , . Kolvarna ansluta till detta vevaxeln via en stång församling . Den högsta kolv i motorn innehåller en mästare stång som fäster direkt på vevaxeln , och de övriga kolvarna fäster denna herre spö . Radialkolvmotorer innehåller ett udda antal cylindrar per rad , vilket gör att alla andra kolven i raden att skjuta samtidigt konsekvent ordning .
Strokes

kolvarna utför en linjär rörelse , vilken vevaxeln och vevstaken sedan konvertera till en radiell eller cirkulär , rörelse . Förbränningsmotorn driver via de slag som vidtagits av kolvarna , som tar bort och tillåta införsel av gaser från och till cylindern .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128937.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.