Förenlighet Petroleum Fett & Synthetic Grease

Vissa petroleumbaserade fetter är kompatibla med syntetiska fetter , men inte i samma grad . Båda används för industri och fordonsindustrin maskiner , även petroleum - baserade produkter är ännu vanligare , enligt maskindirektivet Smörjning hemsida . Problem

Blandning fetter kan resultera i en konsistens som är antingen hårdare eller mer flytande på grund olika förtjockningsmedel kan reagera med varandra och göra fettet ineffektiv som smörjning , enligt den Maxx Torque hemsida. < Br >
Skillnader

Syntetiska fetter prestera bra vid både höga och låga temperaturer , medan petroleumbaserade smörjfetter tenderar att mjuka upp och läcka vid temperaturer över 285 grader Fahrenheit. Syntetmaterial utför även bättre i högre hastighet ansökan , hjälpa maskiner går tystare .
Rekommendationer

På grund av de varierande resultat när syntet kombineras med petroleum - baserat fett , leverantörer rekommenderar vanligtvis mot att blanda dem . Det är bättre att rengöra gammalt fett innan du använder en ny typ för att förebygga eventuella problem .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128711.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.