Vad är en spole på en Plug ?

Ett tändsystem är en mekanism som används för att antända bränsle - luftblandningen i en motors förbränningsmotor . Fordon med direkta tändsystem har spolar placerade på pluggarna . COP Tändning

Direkt tändning , även kallad COP ( coil - on- plug ) tändning , hänvisar till ett system som innefattar individuella spolar på varje tändstift , i motsats till den centrala spolen som används i standard tändsystem . COP tändningar är vanligast på nya motorkonstruktioner . En standard tändsystem använder centrala spolen för att skapa ett magnetfält via en avgift från fordonets
COP Coils

batteri , som producerar en reservoar av energi. Denna elektriska energi överförs via tändstift kablar , som bär energi till tändstift , vilket i sin tur driver tändgnista . COP tändspolar överföra energi direkt till varje tändstift utan användning av tändkablarna .
Fördelar

COP tändning fördelar eliminerar behovet av dyra isolerad , tändkablarna som ska tåla höga nivåer av spänning och värme . COP tändsystem är mer hållbara än vanliga tändsystem , på grund av problem relaterade till felaktiga tändkablarna som misständningar och spänning läckor .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128585.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.