Hur Magnetic Förrätter Work

En kontaktor är en en elektrisk omkopplare konstruerad för att avleda eller avbryta en elektrisk krets . Magnetiska förrätter hänvisar till kontaktorer används för att bedriva makt till elmotorer . Överströmsrelä

Magnetiska förrätter innehåller överlastreläer , eller reläer som bedriver spänning till startmotorn spolen om en överbelastning av el på motorn detekteras . Reläer är elektriskt drivs växlar som måste kopplas till en elektromagnet för att locka ut spaken , därigenom styra på /av- verkan av omkopplingsmekanismen . Genom att möjliggöra passage eller bryta kretsen , slås omkopplaren antingen på eller av elmotorn .
Aktuella Heat

Överlastreläer i magnetiska förrätter oftast förlitar sig på värme som alstras av motorströmmen att driva eller frigöra kontakter som matar energi till motorn. En kontakt hänvisar till en korsning där två ledare av elektricitet är i fysisk kontakt .
Digitala reläskydd

Vissa magnetiska förrätter använder digitala reläskydd , eller reläer som verkar via en mikrokontroller . En mikrostyrenhet är en integrerad krets som möjliggör reläet att lagra en begränsad mängd data och utföra funktioner per dess programmering. Digitala reläskydd använder programvara som innehåller skydd algoritmer eller matematiska ekvationer för att upptäcka elektriska fel . Fel hänvisar till en onormal flödet av ström .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128545.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.