Vad gör bilen bromsar Squeal ?

En bils bromssystem stoppar eller bromsar fordonets rörelse . Detta bromssystem kan uppleva problem som uppstår i en buller hörbar för föraren när du bromsar , kallas bromsen skrikande . Orsaker

Bromsar squealing kan framställas genom resonans instabilitet , eller vibrationer mellan bromsbelägg och skivor . Damm, olja eller andra element kan ansamlas i broms rotorer , som också kan orsaka bromsgnisselförebyggande . Foder slitagevarnare , som har formen av antingen en extern sensor eller halvmetallisk skikt ligger i bromsbeläggen , skrika när bromsbelägget slits ner .
Resultat

Några orsakerna till bromsen skrikande , t.ex. dammiga broms och resonans instabilitet , inte negativt påverka bromsverkan . Worn - down bromsbelägg orsakar bromsbeläggen försämras ner till deras stödplatta , äta spår i rotorn , och i slutändan kan leda till fel på bromsarna .
Botemedel

Resonance instabilitet som orsakar skrikande bromsar kan avhjälpas genom att smörja kontakten mellan bromsbelägg och bromsok eller genom tillsats av bindning isolatorer till dynan bakplattan . Vanliga broms rengöringsprodukter kan ofta ta bort damm eller andra föroreningar som kan leda till ansamling på rotorerna . Byte av bromsbelägg vid den första indikationen på foder slitage kommer ofta lösa broms skrikigt problem .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127797.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.