Vilka är de nya bilbatterier Made Of

För mångfald av fordon på vägarna i dag , alla bilbatterier är i huvudsak ansvarar för samma sak : ? Startar motorn och driver fordonets elektronik när motorn är avstängd . Sex Cells

Moderna bilbatterier består av sex celler , vardera innehållande svavelsyra och vatten. Den blandning av svavelsyra och vatten är känt som en electrocyte .
Positiva och negativa plåtar

Inuti varje batteriets sex celler alternerande plattor av bly och blyoxid . Plattorna alternera baserat på deras polaritet , med blyplattor innehar en negativ laddning och blyoxid plattor som innehar en positiv laddning .
Hölje

Höljet av modern bilbatterier är gjord av polypropylen , en gjuten termoplastisk polymer .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127255.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.