Hur Hydraulic Systems Funktion ?

Ett hydraulsystem är en maskin som fungerar genom att överföra energi från flöde och tryck . De finns i bromsar , stora fordon och som en del av de system som driver olika typer av kvarnar . Pascals lag

Pascals lag är grunden för hur hydrauliska system fungerar . Lagen säger att om det finns någon ökning av trycket av en innesluten vätska , det finns en lika stor mängd tryckökning vid varje annan punkt i behållaren .
Application
< p> hydrauliska system använder Pascals lag till sin maximala potential genom trycksättning hydraulvätskor och sedan använda den skapade energi för att driva resten av systemet . Någon vätska , såsom vatten eller olja , kan fungera som en hydraulisk vätska .
Delar

Hydrauliska system har typiskt fyra delar som arbetar tillsammans för att skapa energi . De är generatorn där den initiala trycksättning av vätskan sker; en elektrisk motor för att driva trycksättningen i generatorn , anslutningsrören , och en annan motor som faktiskt driver den maskin som drivs av hydraulsystemet
< br . >
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127401.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.