Hur vill kolla Transmission Fluid i en 05 Tundra

Den 2005 Toyota Tundra är en pålitlig och lättskött fordon. Men kontrollera sin automatiska nivå transmissionsolja tar lite mer ansträngning än på vissa fordon. 2005 Tundra har ett slutet system transmission, innehållande WS (World Standard) transmissionsolja, rankad vara bra för fordonets livslängd. Men eftersom överföringen är ett slutet system, har den ingen dipstick.Even utan en mätsticka, det finns ett sätt att göra en rudimentär kontroll för att ta reda på om det finns tillräckligt med transmissionsolja i en 05 Toyota Tacoma. Saker du behöver
ATF WS Transmission Fluid
Funnel
Allen Wrench
Visa fler instruktioner
1

Parkera fordonet på ett plant underlag för att få en korrekt vätskenivå när du kontrollerar det.

Vätskan ska kontrolleras när den är inom normal körning temperaturområdet mellan 46 grader C (115 grader F) och 56 grader C (130 grader F). Om fordonet har just körts bör vätsketemperaturen vara inom det önskade området. Kontrollera instrumentbrädan spårvidd motortemperaturen att dubbelkolla. Om motorn är kall, startar den och låt den gå på tomgång ett par minuter tills den värms upp. Med motorn

fortfarande tomgång, handbromsen för säkerhet, och tryck ner med foten på den vanliga bromsen trampa. Flytta växelspaken väljaren genom alla sina ställningar, gå från "PARK" till "LOW", stanna i några sekunder i varje position. Återvänd väljaren tillbaka till "PARK" läge. Detta säkerställer att transmissionsolja fyller och täcker alla kanaler och redskap som det skulle i normal drift.
2

få under Tundra att kontrollera transmissionsolja. Den faktiska vätskenivån kontroll görs med motorn fortfarande på tomgång, så ta försiktighetsåtgärder innan du hämtar under fordonet. Överföringen ska vara säkert i parken, parkeringsbromsen åtdragen, och däcken ska ha stoppklossar placerade runt dem. Överflödet kontakten måste lossas med en insexnyckel


3 Sök två löstagbara pluggar på växellådans flytande pan. Överflödet kontakten är placerad på bottensidan av fluiden pan, något centrerad utmed längden av den ena sidan av pannan. Denna plug fungerar som avlopp för alla spill eller överskott transmissionsolja. Pluggen ska ha ordet "Check" stämplat på den. Använd en insexnyckel är att lossa den.

Refill pluggen ligger högre upp på den flytande pannan i ena änden. Använd denna kontakt för att lägga transmissionsolja i systemet.

Med någon typ av behållare under det att fånga upp eventuellt överskott av vätska, lossa Spill kontakten med insexnyckel. Om 2005 Tundra transmission har överflödig vätska i den, kommer vätskan strömma ut ur bräddavlopp i behållaren. Om detta händer, betyder det att överföringen har tillräckligt med vätska kvar i den.
4 Lägg transmissionsolja genom fylla hålet

Tillsätt vätska om ingen tar slut när du tar bort spill kontakten. Toyota Shop Manual för Tundra rekommenderar lägga Toyota Äkta ATF WS transmissionsolja, men doublecheck bilens instruktionsbok för att kontrollera att rätt typ av vätska för att lägga till.

Avlägsna refill kontakten och lämna overflow kontakten ut också. Tillsätt ATF WS transmissionsolja genom fylla hålet. När vätskan börjar strömma ut ur overflow kontakten, sluta lägga vätska.

När vätskan slutar droppande av bräddavlopp, byt både påfyllning och pluggar overflow. Den transmissionsolja är nu på rätt nivå.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/126061.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.