Vad är en 02 Sensor ?

Syrgasgivaren är ett utsläpp - anordning . Eftersom uppfinningen av modern teknik , statlig reglering och " Clean Air Act ", uppdraget att minska förorening från motorfordon är i framkant av den globala politiken . Sensor Definition

En sensor är en elektriskt styrd anordning avsedd att övervaka förhållandena . Eftersom informationen tas emot , skickar sensorn information tillbaka till datorn .
Syfte

O2-sensor övervakar utsläppen . Signaler skickas till datorn för att bibehålla rätt luft /bränsleblandning .
Sensor 1

Sensorn är placerad i avgassystemet innan omvandlaren . < br >
Sensor 2

Sensor 2 är belägen i avgassystemet på eller efter omvandlaren . <
Sammanfattning
p> Syresensorer emot synpunkter från de förbrukade avgaserna utkommer från fordonets förbränningsrum . När värden jämförs , kommer sensorerna mata ut informationen till datorn , och om värdena inte ligger inom specifikationerna , kommer datorn att tända " ljuset kontrollera motorn , " varna föraren för ett potentiellt problem .
< br >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124892.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.