Hur man programmerar en extra nyckel för en Ford, Lincoln och Mercury bil eller lastbil

Nycklar utrustade med integrerade keyhead sändare är en del av den passiva stöldskydd system Ford, Lincoln och Mercury bilar. En IKT nyckel innehåller ett mikrochip som garanterar endast ett kompatibelt programmerad knapp startar fordonets motor. Programmera upp till sex knappar med två nycklar medföljer fordonet. Om endast en nyckel är tillgänglig, måste planeringen göras av en auktoriserad återförsäljare. Programmera en extra nyckel innan en av dina IKT nycklar försvinner. Saker du behöver Sida 2 förprogrammerade IKT nycklar för fordonet
Visa fler instruktioner
1

Infoga en IKT nyckeln i tändningslåset och vrid tändningsnyckeln två klick medurs till läget På. Låt tändningen vara kvar på i minst tre sekunder, men inte mer än 10 sekunder. Vrid tändningen till läget och ta ur nyckeln. Vänta minst tre sekunder men högst 10 sekunder innan du fortsätter.
2

in den andra IKT nyckeln i tändningslåset och vrid tändningslåset till läget På. Låt tändningen vara kvar på i minst tre sekunder, men inte mer än 10 sekunder. Vrid tändningen till läget och ta ur nyckeln. Vänta minst tre sekunder men inte mer än 20 sekunder innan du fortsätter.
3

infoga den nya oprogrammerad, IKT nyckeln i tändningslåset och vrid tändningsnyckeln till läge. Låt tändningen vara kvar på minst sex sekunder, men inte mer än 20 sekunder. Vrid tändningen till läget och ta ur nyckeln.
4

Vänta minst 20 sekunder och sätt sedan i nyprogrammerade IKT nyckeln i tändningslåset. Försök att starta fordonet. Ett framgångsrikt programmerad knapp startar bilen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124759.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.