Vad är åtdragningsmomentet på en ventilkåpa ?

I en förbränningsmotor , täcker ventil , eller ventilkåporna , är bultade över vipparmen som öppnar och stänger ventilerna . Internt består de av en mellanvägg och en tätning . Åtdragningsmoment

ventilkåporna är lätt att över - dra , och om du gör det , du riskerar att slå sig eller deformera dem , vilket kan leda till läckage . Ventilkåpor ska dras åt till det moment , eller vrida kraft , föreslås av tillverkaren .
Typvärde

Rekommenderat åtdragningsmoment för ventilkåpor är i regionen 6 foot- pounds eller 8 Newtonmeter ( Nm ) om du använder en metrisk momentnyckel . Om du upptäcker att en ventil täcka läcker när de dras åt i denna omfattning , kan du dra åt den något mer .
Leak Försiktighetsåtgärder

Vanligtvis ventilkåpor inte under en enorm mängd tryck och får inte läcka , förutsatt packningarna , eller tätningar , är bra och ventilkåpan är jämnt åtdragna . Du bör belägga packningar och motsvarande ytor på ventilen täcker med sealer innan du drar åt ventilen täcker .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131465.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.