Jeep Compass service Information

Jeep Compass , en kompakt crossover sport utility vehicle ( SUV ) , infördes 2007 . Jeep Compass bruksanvisning ger dig en tjänst underhållsplan som låter dig behålla ditt fordons prestanda och tillförlitlighet . Underhållstjänster som anges i bruksanvisningen skall ske vid bestämda tidsintervall för att skydda din kompass " prestanda . Täta /Daglig

Jeep rekommenderar att motoroljan nivåerna bör kontrolleras ofta . Motorolja nivåer bör kontrolleras efter din motor är avstängd i fem minuter . Dessutom bör vindrutan bricka lösningsmedel kontrolleras regelbundet och fyllas vid behov .
Monthly

Du eller en professionell måste kontrollera bilens däcktryck , batteri , nivåer kylvätska , effekt steering fluid , bromsvätska och transmissionsolja på månadsbasis . Dessutom bör alla lampor och elektriska apparater ska undersökas för att säkerställa korrekt funktion . Oljebyten bör utföras ungefär var fjärde månad eller 5000 miles .
Årlig

Jeep rekommenderar att däck rotation bör utföras årligen eller vid 16.000 miles . Den luftrenarfilter bör undersökas och vid behov bytas ut också. Dessutom bör avgassystemet och framvagn inspekteras en gång per år .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131646.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.